11. konference      

  PŘIHLÁSIT SE     

 o výchově a volném čase

HRADEC KRÁLOVĚ, 15.-16. 6. 2015

 
 POSLEDNÍ AKTUALITY:

 

 
29. 4. 2015:
Letošní ročník konference o Výchově a volném čase je věnován tématu adaptačních kurzů, uskuteční se v prostorách královehradecké knihovny.
 
 
 
 

 DALŠÍ INFORMACE O KONFERENCI:

 

 

 
 
PROGRAM

Pondělí, 15.6. 
09:30 Zahájení
10:00 Petr Soják - Adaptační kurzy jako sporadický efekt sociální interakce
10:30 Ivo Jirásek - "Čí jsou adaptační kurzy? Guerillové průniky na pomezí rekreologie a
pedagogiky volného času"
11:15 Jaroslav Nouza - Poskytovatelé adaptačních kurzů pro školy - střetávání různých světů - sociální služby, školy a jiní subdodavatelé
11:45 NUV.CZ, pracoviště pro certifikace - Bc. Roman Petrenko - Posuzování kvality a certifikace programů školské primární prevence v kontextu adaptačních kurzů
12:30 Oběd
14:00 Práce ve skupinách: 
17:30 Valná hromada Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
19:00 Neformální pracovní večer - diskuse o činnosti AVPVČ

Úterý, 16.6.
09:00 Kvalifikační práce na téma "Adaptační kurzy"
10:30 Diskuse
11:00 Závěr 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ
Knihovna města
Hradce Králové
 
Wonkova 1262 
Hradec Králové
http://www.knihovnahk.cz/

  

 

 

Informace o ubytování pro přihlášené bude k dispozici v aktualitách na tomto webu.
     
 ORGANIZÁTOR A KONTAKT:
11. ročník konference O výchově a volném čase připravuje Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času ve spolupráci Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

http://konference2015.mucamca.cz 

Asociace vzdělavatelů pvč: 
sekretariát - Eva Křenková
Kněžská 8 
370 01 České Budějovice 
e-mail: eva.krenkova@avpvc.cz 
web: http://www.avpvc.cz

Web, přihlašování:
Mgr. Richard Macků, Ph.D.
e-mail: mackur@tf.jcu.cz  

Kontaktní osoba a hlavní organizátor:
Mgr. Jan Sýkora 
e-mail:
jan.sykora@uhk.cz

Vědecký výbor konference:
doc.Michal Kaplánek, Th.D. (Jabok, TF JU, AVPVČ)

Mgr. Jan Sýkora (PdF UHK, AVPVČ)
PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.(PdF UHK, AVPVČ)
PhDr. Otakar Jíra (AVPVČ)

 
(c) mucamaca.cz, 2014-2015       
 INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÍ:
 


Konferenční poplatek: 400,- Kč, pro členy AVPVČ: 300,- Kč, pro studenty: 100 Kč.
Termíny: Do 10. 6. se mohou přihlásit zájemci o diskusní příspěvek v pondělním odpoledním programu, popř. v úterním dopolední sekci věnované závěrečným pracím na VŠ.
Uzávěrka přihlášek na konferenci: 10.6.


Přihlašovací formulář otevřete zde, seznam přihlášených zde!
 
 

 

Partneři konference
Knihovna města Hradec Králové          Pedagogická fakulta UHK      Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času